Our challenge
Nasze aspiracje

Osiągać maksimum potencjału z dokonywanych przez nas inwestycji poprzez rozwój organiczny, zwiększanie przychodów i poprawie rentowności, w połączeniu z korzystnym przejmowaniem synergistycznych przedsiębiorstw.

Więcej

Argus Worldwide Corp.

Argus Worldwide Corp.

Argus Worldwide Corp. jest notowaną na giełdzie firmą zarządzającą portfelem inwestycyjnym. Wykwalifikowany i wyszkolony zespół zarządzający koncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego firm zlokalizowanych na głównych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Północnej i Europy.

Więcej

Our method
Sposób działania

Podejmowanie działań w ramach jasno stworzonego planu, klarownych i zdefiniowanych celów, działań ukierunkowanych na wyszukiwanie projektów inwestycyjnych, które sprzyjają wzrostowi i rozwojowi Argus Worldwide Corp. w sektorach, które stanowią podstawę naszych krótko, jak i długoterminowych celów korporacyjnych. 

Więcej